Myšlienky z diel Dr. Bacha

Dr. Edward Bach pred smrťou zničil všetky svoje spisy a zanechal po sebe len dve útle diela - Uzdrav sa! (Heal Yourself) a Dvanásť liečiteľov (The Twelve Healers). Urobil tak preto, že systém liečenia pomocou kvetov , ktorých liečivú energiu objavil je tak jednoduchý a prirodzený, že by akékoľvek jeho zápisky boli zbytočné a odviedli by pozornosť od jednoduchosti metódy. Bachova terapia je určené pre samoliečenie a k jej použitiu v bežnom živote je potrebné  len poznať účinky 38 Bachových kvetov a správne identifikovať svoje emócie.

Knihy Uzdrav se! a Dvanásť liečiteľov vydalo v českom jazykom vydavateľstvo Krystal Aquamarin.

"Zdravie je naším dedičstvom, naším základným právom. Je to úplná jednota medzi dušou, mysľou a telom. A nie je to žiaden ťažko dosiahnuteľný ideál, ale práve naopak tak jednoduchý a prirodzený, že mnohí z nás ho jednoducho prehliadajú"  Dr. Edward Bach, Heal Yourself

"Skutočnými príčinami chorôb človeka sú chyby jeho charakteru ako pýcha, krutosť, nenávisť, sebectvo, nevedomosť, ľahkomyselnosť alebo chtivosť. Keď sa dobre nad tým zamyslíme, každá z týchto vlastností je namierená proti jednote všetkých vecí.  Choroby v modernom zmysle slova sú nedostatky našeho charakteru: Ak o nich vieme a napriek tomu v nich zotrvávame, nutne sa to odrazí v našom tele v podobe choroby. "  Dr. Edward Bach, Heal Yourself

" Za všetkými ťažkosťami sú  naše strachy, naše napätie, naša chamtivosť, to čo máme a nemáme radi. Poďme teda toto vyhľadať a uzdraviť a s ich uzdravením odíde aj choroba, na ktorú trpíme. " Dr Edward Bach, The Twelve Healers and other remedies

"Takzvaná choroba je vždy príčinou hlbokého vnútorného nesúladu a kým sa nebudeme zaoberať dôsledkami a neodstránime jej príčinu, nedosiahneme vyliečenie alebo bude iba zdanlivé."  Dr. Edward Bach, Heal Yourself

"Choroba je sama o sebe dobro, ktorého cieľom je podriadiť osobnosť božskej vôli duše. Ak si dokážeme uvedomiť svoj omyl a napraviť  ho duchovne aj mentálne, potom nie sú potrebné žiadne bolestné lekcie. Božská sila nám znovu a znovu dáva príležitosť vrátiť sa na pravú cestu. Bolesť a utrpenie nasadzuje až naposledy"  Dr. Edward Bach, Heal Yourself

"Podstata všetkých chorôb zahŕňa v sebe skutočnosť , že sú vyliečiteľné že je možné im predchádzať. "   Dr. Edward Bach, Heal Yourself

"Keďže je myseľ najjemnejšia a najcitlivejšia súčasť tela, ukazuje začiatok a smer choroby oveľa presnejšie ako telo a preto volíme myseľ ako vodítko k výberu potrebnej esencie. "  Dr Edward Bach, The Twelve Healers and other remedies