Dr. Edward Bach

Dr. Bach (1886 1936) bol známy anglický lekár, ktorý počas svojho života prešiel cestu od klasickej medicíny k alternatívnym spôsobom liečenia. Študoval na University College Hospital a po skončení štúdií pokračoval ako chirurg v National Temperence Hospital. Neskôr si otvoril vlastnú prax a získal ako lekár veľmi dobré renomé. Kvôli svojim vlastným zdravotným problémom sa začal zaoberať súvislosťami medzi fyzickou chorobou a stavom duše. Vo svojich úvahách postupne dospel k myšlienke, že vnútorný nesúlad v človeku je príčinou choroby. Tvrdil, že pri liečení pacienta treba brať do úvahy celú jeho osobnosť, nie len telesné príznaky. Klasická medicína mala podľa neho obmedzenia a preto ho prestala napĺňať.

Zdravie Dr. Bacha bolo vždy slabšie a preto ani nenarukoval do 1. svetovej vojny. V roku 1917 ťažko ochorel a očakávalo sa, že chorobe podľahne. Mal však silnú vnútornú motiváciu dokončiť svoje poslanie a preto sa celkom uzdravil. Aj na základe tejto skúsenosti si uvedomoval, že nasledovanie svojej životnej cesty je nesmierne dôležité pre duševné zdravie. Hľadal možnosti, ako liečiť príčiny chorôb a preto prijal v roku 1919 miesto bakteriológa v Londýnskej homeopatickej nemocnici. Tu sa konfrontoval s učením Dr. Hahnemanna – zakladateľa homeopatie, ktorý už pre 150 rokmi rozpoznal súvislosti medzi osobnosťou človeka a jeho chorobou. Dr. Bach inšpirovaný Hahnemannovými princípmi objavil nový typ baktérií, ktoré sa začali používať ako očkovacie látky s veľmi priaznivým účinkom na celý organizmus. Za tento objav získal v lekárskych kruhoch veľké uznanie. Bachove očkovacie látky sa dodnes používajú. Sám Bach však nepovažoval tento objav za uspokojivý, pretože sa zakladal na pôsobení baktérií. Jeho úsilím bolo nájsť jemnejší spôsob liečenia založený na rastlinách.

Dr. Bach pokračoval vo svojej praxi na Harley Street a popritom liečil chudobných v Nottingham Place. Vo voľnom čase sa intenzívne venoval hľadaniu jednoduchej a prirodzenej metódy liečenia. V roku 1928 si počas istého večierku uvedomil dôležitý poznatok. Ako pozoroval hostí, zistil, že ich môže rozdeliť na určité typy, ktoré majú spoločné črty. Predpokladal, že podobné typy by aj podobne reagovali na určitú chorobu. O niečo neskôr si z návštevy Walesu priniesol dve rastliny – Mimulus a Impatiens, ktoré si pripravil podobným spôsobom ako svoje očkovacie látky. Predpisoval ich svojim pacientom s výbornými výsledkami. Neskôr k nim pridal aj Clematis. S týmito troma kvetmi začal Dr. Edwad Bach úplne nový systém medicíny.

V roku 1930 sa Dr. Bach vzdal svojej lukratívnej praxe na Harley Street a odišiel do Walesu, aby tam našiel ďalšie rastliny pre svoje liečivé kvetové koncentráty. V tom istom roku napísal Dr. Bach knihu Heal Yourself (Uzdrav sám seba), v ktorej rozvíja myšlienku priamej súvislosti medzi duševným stavom človeka a chorobou. Choroba vzniká vtedy, keď sa človek nachádza v nesúlade so svojím duševno-duchovným cieľom, píše Dr. Bach. Kniha Heal Yourself sa dodnes predáva. Do roku 1934 žil Dr. Bach v Norfolku, kde objavil ďalšie rastliny a vytvoril koncentráty, ktorými úspešne liečil svojich pacientov. Jeho úspory sa však zmenšovali, keďže všetky vyšetrenia robil bezplatne.

Presťahoval sa teda do malého domu v Mount Vernon, kde sa ďalej venoval hľadaniu liečivých kvetov. Tu Bach dokončil svoje dielo a objavil všetkých 38 kvetov a tiež Rescue Remedy, ktoré pomohli aj jemu samému pri ťažkých fyzických a duševných útrapách. V tomto čase sa venoval aj prednáškam a zaúčaniu asistentov, ktorí mali jeho dielo šíriť ďalej, aby sa informácie o Bachovej terapii dostali ďalej medzi ľudí. Bach považoval súbor 38 kvetov za úplný a ukončený. Kvety, ktoré objavil pokrývajú všetky negatívne stránky ľudskej povahy a tiež choroby, ktoré s týmito stavmi súvisia. Dr. Edward Bach zomrel v novembri 1936 v spánku s vedomím, že jeho dielo je dokončené a že splnil svoje poslanie. Svojim priateľom zveril zodpovednosť za pokračovanie v šírení Bachovej kvetovej terapie. Prial si, aby jeho dom a záhrada zostali tak ako ich zanechal a naďalej sa používali v súvislosti jeho prácou.

V jeho dome v Mount Vernon je dnes Bachovo centrum, ktoré podporuje vzdelávanie a šírenie Bachovej kvetovej terapie vo svete. V záhrade rastú dodnes rastliny, z ktorých sa vyrábajú materské tinktúry na výrobu Bachových kvetových esencií. Originálne Bachove kvetové esencie vyrába anglická spoločnosť A. Nelson & Co. Ltd. Originálne esencie majú na fľaštičke logo s Bachovým podpisom.

Dr. Bach bol presvedčený, že človek sa stane nešťastným a tým pádom aj chorým, keď zíde zo svojej správnej cesty v živote. Veril, že každý človek sa narodí s predurčeným životným plánom, ktorý by mal uskutočniť. Niektorí ľudia vedia, čo je ich úlohou už od detstva, iní na to prídu počas života. Ak však zídeme z cesty príliš, môže byť ťažké zistiť kam vlastne patríme. Dr. Bach veril, že nenaplnenie v živote môže časom viesť k rôznym negatívnym prejavom ako potlačený hnev, emocionálna nevyrovnanosť, melancholické stavy, frustrácia.... Tieto negatívne nálady považoval za skutočné príčiny chorôb. Odbočenia zo životnej cesty sú vlastne lekciami, ktoré majú človeka niečo naučiť a vrátiť k sebe samému. Odstránením chýb sa obnovuje spojenie s vlastným vnútrom. Dr Bach vždy zdôrazňoval dôležitosť lásky a vnútornej dobroty na životnej ceste. Svojim blízkym musíme dať priestor na slobodný vývoj tak, ako ho oni musia dopriať nám. Mali by sme vždy dôverovať vlastnej intuícii a ísť v živote po vlastnej ceste.

Dr. Bach zistil, že esencie z kvetov a rastlín obsahujú vibrácie, ktoré majú schopnosť liečiť naše negatívne nálady a zmeniť ich na pozitívne postoje. Tak vznikol liečebný systém Bachovej kvetovej terapie, ktorý pomáha ľuďom na celom svete k šťastnému a spokojnému životu.