Liečenie Bachovými esenciami

Dr. Bach vytvoril liečebný systém Bachových kvetových esencií tak, aby sa každý mohol liečiť sám. Jeho predstava bola, že esencie budú súčasťou každej domácnosti a ľudia ich budú využívať ako jemnú liečebnú terapiu kedykoľvek podľa potreby pre všetkých členov rodiny.

Najlepšie je keď si dokážete vybrať Bachove kvetové esencie sami. Človek sám najlepšie rozumie svojim myšlienkam, dokáže sa vcítiť do svojich pocitov a pochopiť, kde nastal problém.

Liečba seba samého Bachovými kvetmi vám okrem iného poskytne aj nový pohľad na seba, svoje postoje, nálady a emócie. Môže to byť príležitosť pre váš osobný rozvoj a sebarealizáciu.

Ak ste na zmenu pripravený, užívanie Bachových esencií podporí ich realizáciu. Zmeny môžu byť aj bolestné, ale kvetové esencie vám pomôžu ťažké obdobia prekonať a využiť ich pre svoj rast. Celkovo možno zmeníte životný štýl a rozšíria sa pred vami nové obzory a súvislosti.

Na začiatku sa vám možno bude zdať, že by ste potrebovali užívať všetky esencie. Je to preto, že systém 38 Bachových kvetov je úplný a pokrýva všetky dôležité psychické a emocionálne stavy u človeka. Prečítajte si charakteristiky jednotlivých esencií viackrát a pokúste sa vybrať tie, ktoré vás vystihujú najviac. Môžete sa k výberu vrátiť po nejakom čase a ujasniť si, či ste sa rozhodli správne.

Možno ste neboli príliš zvyknutí vcítiť sa do svojich pocitov alebo ste túto schopnosť v sebe potlačili. Pri uvažovaní nad výberom Bachových esencií sa naučíte vnímať aj jemné odtiene vašich nálad a pocitov. Výber a práca s Bachovými esenciami je skvelá príležitosť k sebapoznaniu.

Afirmácie k jednotlivým esenciám

Bachove kvetové esencie pretvárajú negatívne nálady a pocity na pozitívne postoje. Pozitívny postoj vyvoláva pozitívne zmeny aj navonok. Užívaním Bachových kvapiek prijímate liečivú energiu, ktorá podporuje preprogramovanie vašich negatívnych nastavení. Každá Bachova esencia má svoje pozitívne afirmácie, ktoré posilňujú liečivý účinok a podporujú uskutočnenie zmien.

Môžete si vybrať afirmáciu, ktorá sa vám zapáči, buď v dostupnej literatúre o Bachovej terapii , či na internete. Ku každej Bachovej esencii si môžete vytvoriť vlastnú afirmácie pre seba. Zvoľte takú, ktorá bude vystihovať zmenu, ktorú chcete liečbou dosiahnuť. Dôležité je len to, aby tvrdenie bolo v pozitívnej forme a vyjadrené v prítomnom čase. Pri každom užití esencií si povedzte svoju pozitívnu afirmáciu. Pomôžete tak svojmu podvedomiu sa preprogramovať. Je možné, že naprogramovanie, ktoré vám spôsobuje súčasné problémy vzniklo počas detstva alebo aj skôr a až teraz si začínate uvedomovať, že niečo treba zmeniť.

Bachove kvetové esencie dobíjajú celú vašu osobnosť liečivou energiou. Nezasahujú do psychiky tak silno ako lieky. Naopak ponechávajú človeku voľnosť a možnosť slobodne sa vyvíjať. Vaše jednotlivé navrstvené problémy môžete vďaka Bachovej kvetovej terapii jemne nechať rozplynúť a vyhnúť sa tomu, aby vypukla ozajstná choroba. Bachova kvetová terapia môže byť aj výborným preventívnym prostriedkom pred akýmikoľvek chorobami.

Copyright © Bachovekvapky.sk