Ako si vybrať Bachove esencie

Liečebný systém Bachovej kvetovej terapie je veľmi jednoduchý. Sám Dr. Bach si želal, aby výber esencií bol tak jednoduchý, že si každý bude môcť esencie vybrať sám. Proces výberu esencií je vlastne aj procesom spoznávania a pochopenia seba samého.

Bachovu kvetovú terapiu tvorí 38 Bachových esencií. Každá z nich je na konkrétny negatívny psychický stav ako napr. strach, obavy, úzkosť, roztržitosť, napätie, netolerantnosť... Bachove esencie pomáhajú tak, že tento negatívny stav pretvoria v pozitívny postoj.

Bachove kvetové esencie nám pomáhajú slobodne a zdravo žiť.

Ak si chcete vybrať správne esencie pre seba, je dôležité, aby ste vedeli ako sa cítite. Porozmýšľajte nad svojimi pocitmi a skúste si ich uvedomiť. Zamyslite sa, čo vás trápi a prečo.

Pre správny výber esencií je potrebné, aby ste poznali svoju osobnosť, svoje vyššie "ja". Môže sa stať, že medzi vašou osobnosťou, ktorú prejavujete navonok a vaším skutočným ja, je rozdiel. Vtedy nastáva nerovnováha a objavujú sa psychické a emocionálne problémy.  Takáto nerovnováha má negatívny vplyv na vaše zdravie. Cieľom Bachovej terapie je, aby ste sa opäť stali sám sebou a obnovili svoju duševnú a duchovnú harmóniu. Často krát sa stáva, že obnovením duševnej rovnováhy sa zlepšia aj problémy na fyzickej úrovni.

Cieľom Bachovej terapie je postupne odstrániť vrstvy negatívnych emócií, až kým sa neobjaví kľúčový problém, ktorý musíte vyriešiť. To dosiahnete užívaním vhodných Bachových esencií. Je to vlastne veľmi užitočný proces sebaobjavovania. Pomôže vám uvedomiť si kým ste, aká je vaša úloha a ktorým smerom sa vo vašom živote chcete uberať.

Bachove esencie vám umožnia byť viac sebou samým a podporia rozvoj vašej osobnosti pozitívnym smerom.

Dr. Bach rozdelil všetky esencie do 7 skupín, aby bol výber ešte jednoduchší. Prečítajte si stručný zoznam Bachových esencii na tejto stránke a vyberte si tie , ktoré sa vám zdajú vhodné pre vaše pocity. Podrobný popis každej Bachovej esencie nájdete priamo v popise produktu. ktorý vám bližšie napovie, či bude pre vás vhodná alebo nie.

Naraz sa užíva maximálne 7 esencií.  Ak máte pocit, že by ste ich potrebovali viac, zamyslite sa, čo vás najviac trápi v prítomnosti. Snažte sa riešiť aktuálny problém. Užívaním esencií sa vaša osobnosť bude postupne odhaľovať a neskôr môžete esencie pozmeniť a užívať iné.

Keď ste si  vybrali 1 - 7 Bachových esencií máte dve možnosti ako ich užívať:

Pohár s vodou:

Dve kvapky vybranej esencie (alebo viacerých esencií) sa kvapnú do pohára s vodou a pomaly popíjajte. Opakujte počas dňa podľa potreby.

Zmes:

Vyberte si maximálne sedem esencií. Z každej zvolenej esencie kvapnite dve kvapky do 30 ml fľaštičky. (originál mixovacia fľaštička v našej ponuke). Túto fľaštičku potom naplňte čistou pramenitou vodou a trochou alkoholu. Z takto pripravenej zmesi užívajte najmenej 4 kvapky 4 x denne.

Kvapky užívajte do ustúpenia problémov podľa potreby. Takto namiešaná užívacia fľaštička vám vydrží približne 2-3 týždne.

Užívanie Rescue Remedy:

Z Rescue Remedy sa užívajú 4 kvapky do pohára s vodou alebo pod jazyk. Voda sa popíja až do ustúpenia problémov podľa potreby. V prípade, že orálne užitie nie je možné, kvapky sa môžu natrieť na spánky, zápästie a iné pulzné body.